Ieškoti
  • Ijan

Interjeras ir mada


Sveiki mielieji, 


Niekam ne paslaptis, kad būtent moterys labiau domisi interjero dizainu, nes moteris lyg namų Deivė, namų židinio kurstytoja. Kiekviena moteris stengiasi sukurti trokštamą bei jaukią aplinką namuose. Taip kaip vyrai džiaugiasi ir didžiuojasi savo automobiliais (gali pastatyti savo Porsche stikliniame garaže viduryje kambario), taip moteris džiaugiasi savo suknelėmis. Labai įdomus naujasis projektas - tai koloboracija su dizainere Kristina Butene ir jos kompanija So.dot. design. Ji kuria ne masinės gamybos, bet mažo tiražo sukneles - rafinuotoms bei elegantiškoms moterims, turinčioms savo stilių ir skonį bei statusą.

Ši moteris savimi pasitikinti, turinti savo gyvenimo viziją, besidžiaugianti savo veikla. Ji yra nepriklausoma, gali save išlaikyti ir leisti tiek pinigų kiek panorėjusi.

Todėl gali sukurti tokį gyvenimą ir namų aplinką tokią, kokios tik panorėtų. Štai keletas pavyzdžių, kaip namų pagrindinis akcentas gali tapti jūsų mėgstamiausia suknele ( priklausomai nuo norimo sukurti stiliaus gali būti gėlėta, romantiška, ryški, pastelinė, o galų gale labai idomus dalykas būtų interjere sukurti ryškų akcentą - pakabinti savo interjere savo vestuvinę suknelę... ) Tai ne tik kambario akcentas bet ir nostalgija, atsiminimai ir džiaugsmas.

Džiaukimės savo gyvenimu ir nebijokime eksperimentuoti. Švęskime gyvenimą!


Myliu, Ijan
____________________________________________________________


Hello my lovely people,


t is no secret that women are more interested in interior design, as a woman is the Goddess of Home, the instigator of the home fireplace. Every woman strives to create a cozy and comfortable home environment. Just as men are happy and proud of their cars (they can park their Porsche in a glass garage in the middle of the room), so does a woman in her dresses. A very interesting new project is a collaboration with designer Christina Butene and her company So.dot. design. She designs low-volume dresses for sophisticated and elegant women with their own style, taste and status.

This woman is self-confident, has a vision of her life, and enjoys her activities. She is independent, able to support herself and spend as much money as she wants.

Therefore, you can create the living and home environment you want. Here are some examples of how a home accent can become your favorite dress (depending on the style you want to create, it can be floral, romantic, bright, pastel, and in the end it would be very interesting to create a bright accent in your interior - hang your wedding dress ... ) It is not only the accent of the room but also the nostalgia, memories and joy.

Let's enjoy our lives and not be afraid to experiment. Let's celebrate life!


Love, Ijan